Úřední deska

Pozvánky

Vyvěšeno- SejmutoStáhnout
14.05.19 - 21.05.19 Pozvánka na jednání ZM Načeradec dne 21.5.2019 Stáhnout
Archiv (120)

Zápisy a usnesení ZO

Vyvěšeno- SejmutoStáhnout
27.03.19 - Usnesení z 3. jednání ZM dne 19.3.2019 Stáhnout
27.03.19 - Zápis z 3. jednání ZM dne 19.3.2019 Stáhnout
27.12.18 - Zápis z 2. jednání ZM dne 17.12.2018 Stáhnout
27.12.18 - Usnesení z 2. jednání ZM dne 17.12.2018 Stáhnout
07.11.18 - Usnesení z ustavujícího jednání ZM dne 31.10.2018 Stáhnout
07.11.18 - Zápis z ustavujícího jednání ZM dne 31.10.2018 Stáhnout
Archiv (82)

Vyhlášky

Archiv (143)

Záměry obce

Archiv (111)

Výběrové řízení

Vyvěšeno- SejmutoStáhnout
16.05.19 - 31.05.19 Příloha č. 1 - Krycí list (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 - 31.05.19 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 - 31.05.19 Příloha č. 3 - Výkaz výměr (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 - 31.05.19 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace - rar (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 - 31.05.19 Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 - 31.05.19 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace - PDF (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 - 31.05.19 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace - PDF (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 - 31.05.19 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace - PDF (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
Archiv (174)

Informace

Vyvěšeno- SejmutoStáhnout
06.05.19 - 25.05.19 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Stáhnout
06.05.19 - 21.05.19 Oznámení - směna svozu SKO - Načeradec Stáhnout
06.05.19 - 21.05.19 Oznámení - směna svozu SKO - Daměnice Stáhnout
06.05.19 - 21.05.19 Oznámení - směna svozu SKO - Dolní Lhota Stáhnout
06.05.19 - 21.05.19 Oznámení - směna svozu SKO - Horní Lhota Stáhnout
06.05.19 - 21.05.19 Oznámení - směna svozu SKO - Novotinky Stáhnout
24.04.19 - 27.05.19 VV - daň z nemovitých věcí na rok 2019 Stáhnout
05.04.19 - Leták - změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018 Stáhnout
05.04.19 - 04.06.19 EKOSO - návrh závěrečného účtu 2018 (příloha 8) Stáhnout
05.04.19 - 04.06.19 EKOSO - návrh závěrečného účtu 2018 (příloha 7) Stáhnout
05.04.19 - 04.06.19 EKOSO - návrh závěrečného účtu 2018 (příloha 6) Stáhnout
05.04.19 - 04.06.19 EKOSO - návrh závěrečného účtu 2018 (příloha 5) Stáhnout
05.04.19 - 04.06.19 EKOSO - návrh závěrečného účtu 2018 (příloha 4) Stáhnout
05.04.19 - 04.06.19 EKOSO - návrh závěrečného účtu 2018 (příloha 3) Stáhnout
05.04.19 - 04.06.19 EKOSO - návrh závěrečného účtu 2018 (příloha 2) Stáhnout
05.04.19 - 04.06.19 EKOSO - návrh závěrečného účtu 2018 (příloha 1) Stáhnout
05.04.19 - 04.06.19 EKOSO - návrh závěrečného účtu 2018 Stáhnout
05.04.19 - VV - Opatření obecné povahy - lesní porost Stáhnout
11.03.19 - Informace pro vlastníky lesů Stáhnout
28.02.19 - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - seznam k 1.2.2019 Stáhnout
01.01.19 - 31.12.19 Ceník za informace poskytované dle zák. 106/1999 Sb. Stáhnout
13.11.18 - Projekt Obnova komunikace V Kopci, Načeradec Stáhnout
06.08.18 - Projekt REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Stáhnout
24.05.18 - Informace - ochrana osobních údajů (GDPR) - pověřenec Stáhnout
28.11.17 - Projekt Protipovodňová a protierozní opatření v Načeradci Stáhnout
21.06.17 - Projekt Rekonstrukce komunikace Podolská (MMR) Stáhnout
13.03.14 - Pravidla pro samovýrobu dřeva Stáhnout
Archiv (1228)

Rozpočet

Vyvěšeno- SejmutoStáhnout
09.05.19 - 31.01.20 Rozpočtové opatření č. 4/2019 Stáhnout
16.04.19 - 31.01.20 Rozpočtové opatření č. 3/2019 Stáhnout
21.03.19 - 31.01.20 Rozpočtové opatření č. 2/2019 Stáhnout
21.03.19 - 31.01.20 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Stáhnout
07.01.19 - 31.01.20 Rozpočet na rok 2019 Stáhnout
07.01.19 - 31.01.20 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 Stáhnout
21.12.18 - Oznámení o zveřejnění - DSO BENE-BUS Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 2 závěrečného účtu 2017 - Výkaz o čerpání rozpočtu Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Závěrečný účet 2017 Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 3 závěrečného účtu 2017 - Rozvaha Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 1 závěrečného účtu 2017 - Zpráva o kontrole Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 6 závěrečného účtu 2017 - Účetní závěrka ZŠ a MŠ Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 5 závěrečného účtu 2017 - Příloha Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 4 závěrečného účtu 2017 - Výkaz zisku a ztráty Stáhnout
23.04.18 - Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů (DSO BENE-BUS) Stáhnout
01.03.17 - Zveřejnění rozpočtu, rozpočtového opatření, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Stáhnout
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - rok 2017 Stáhnout
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - rok 2018 Stáhnout
Archiv (60)