Úřední deska

Pozvánky

Archiv (120)

Zápisy a usnesení ZO

Vyvěšeno- SejmutoStáhnout
27.12.18 - Zápis z 2. jednání ZM dne 17.12.2018 Stáhnout
27.12.18 - Usnesení z 2. jednání ZM dne 17.12.2018 Stáhnout
07.11.18 - Usnesení z ustavujícího jednání ZM dne 31.10.2018 Stáhnout
07.11.18 - Zápis z ustavujícího jednání ZM dne 31.10.2018 Stáhnout
Archiv (82)

Vyhlášky

Archiv (143)

Záměry obce

Archiv (105)

Výběrové řízení

Archiv (174)

Informace

Vyvěšeno- SejmutoStáhnout
15.03.19 - 01.04.19 BENE-BUS - Závěrečný účet 2018 Stáhnout
15.03.19 - 01.04.19 BENE-BUS - Zpráva auditora 2018 Stáhnout
15.03.19 - 30.03.19 Veřejná vyhláška - OOP - AOPK ČR Praha Stáhnout
11.03.19 - 26.03.19 Informace pro vlastníky lesů Stáhnout
08.03.19 - 26.03.19 Oznámení - veřejné projednávání (MéÚ Vlašim) Stáhnout
28.02.19 - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - seznam k 1.2.2019 Stáhnout
01.01.19 - 31.12.19 Ceník za informace poskytované dle zák. 106/1999 Sb. Stáhnout
13.11.18 - Projekt Obnova komunikace V Kopci, Načeradec Stáhnout
06.08.18 - Projekt REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Stáhnout
24.05.18 - Informace - ochrana osobních údajů (GDPR) - pověřenec Stáhnout
28.11.17 - Projekt Protipovodňová a protierozní opatření v Načeradci Stáhnout
21.06.17 - Projekt Rekonstrukce komunikace Podolská (MMR) Stáhnout
13.03.14 - Pravidla pro samovýrobu dřeva Stáhnout
Archiv (1211)

Rozpočet

Vyvěšeno- SejmutoStáhnout
21.03.19 - 31.01.20 Rozpočtové opatření č. 2/2019 Stáhnout
21.03.19 - 31.01.20 Rozpočtové opatření č. 1/2019 Stáhnout
07.01.19 - 31.01.20 Rozpočet na rok 2019 Stáhnout
07.01.19 - 31.01.20 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 Stáhnout
21.12.18 - Oznámení o zveřejnění - DSO BENE-BUS Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 2 závěrečného účtu 2017 - Výkaz o čerpání rozpočtu Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 3 závěrečného účtu 2017 - Rozvaha Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 4 závěrečného účtu 2017 - Výkaz zisku a ztráty Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 5 závěrečného účtu 2017 - Příloha Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 6 závěrečného účtu 2017 - Účetní závěrka ZŠ a MŠ Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Příloha 1 závěrečného účtu 2017 - Zpráva o kontrole Stáhnout
25.06.18 - 31.07.19 Závěrečný účet 2017 Stáhnout
23.04.18 - Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů (DSO BENE-BUS) Stáhnout
01.03.17 - Zveřejnění rozpočtu, rozpočtového opatření, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Stáhnout
Archiv (60)