Archiv úřední desky

Pozvánky / Zápisy a usnesení ZO / Vyhlášky obce /
Vyhlášky a nařízení / Záměry obce / Výběrové řízení /
Informace / Načeradské noviny

16.05.19 Příloha č. 3 - Výkaz výměr (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 Příloha č. 1 - Krycí list (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace - PDF (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace - rar (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace - PDF (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
16.05.19 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace - PDF (Výzva k podání nabídek Vodovod Kačín) Stáhnout
25.09.18 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK REKONSTRUKCE MK DAMĚNICE Stáhnout
16.07.18 Výzva k předložení nabídek - Sportovní víceúčelové hřiště Načeradec - příloha 1 Stáhnout
16.07.18 Výzva k předložení nabídek - Sportovní víceúčelové hřiště Načeradec Stáhnout
16.07.18 Výzva k předložení nabídek - Sportovní víceúčelové hřiště Načeradec - příloha 2 Stáhnout
16.07.18 Výzva k předložení nabídek - Sportovní víceúčelové hřiště Načeradec - příloha 4 Stáhnout
16.07.18 Výzva k předložení nabídek - Sportovní víceúčelové hřiště Načeradec - příloha 3 Stáhnout
29.06.18 Veřejná zakázka - Obnova komunikace v ulici V Kopci, Načeradec - příloha č. 1 Stáhnout
29.06.18 Veřejná zakázka - Obnova komunikace v ulici V Kopci, Načeradec - příloha č. 2 Stáhnout
29.06.18 Veřejná zakázka - Obnova komunikace v ulici V Kopci, Načeradec - příloha č. 3a Stáhnout
29.06.18 Veřejná zakázka - Obnova komunikace v ulici V Kopci, Načeradec - příloha č. 3b Stáhnout
29.06.18 Veřejná zakázka - Obnova komunikace v ulici V Kopci, Načeradec - příloha č. 4 Stáhnout
29.06.18 Veřejná zakázka - Obnova komunikace v ulici V Kopci, Načeradec - příloha č. 5 Stáhnout
09.02.18 Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - Hasičská zbrojnice Načeradec, II. etapa Stáhnout
09.02.18 Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - Hasičská zbrojnice Načeradec, II. etapa (příloha č. 1 - Čes Stáhnout
09.02.18 Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - Hasičská zbrojnice Načeradec, II. etapa (příloha č. 2 - Kry Stáhnout
09.02.18 Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - Hasičská zbrojnice Načeradec, II. etapa (příloha č. 3 - Výk Stáhnout
05.09.17 Výzva k podání nabídek Startovací byty Olešná - Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dílo Stáhnout
05.09.17 Výzva k podání nabídek Startovací byty Olešná - Příloha č. 4 Krycí list rozpočtu Stáhnout
05.09.17 Výzva k podání nabídek Startovací byty Olešná - Příloha č. 2 Výkaz výměr Stáhnout
05.09.17 Výzva k podání nabídek Startovací byty Olešná - Příloha č. 1 Čestné prohlášení Stáhnout
05.09.17 Výzva k podání nabídek Startovací byty Olešná Stáhnout
11.08.17 Oznámení o zrušení veřejné zakázky - Startovací byty Olešná Stáhnout
02.08.17 Výzva - Startovací byty Olešná - Příloha 2 - nový výkaz výměr Stáhnout
02.08.17 Výzva - Startovací byty Olešná - Dodatečné informace 1 a Oznámení Stáhnout
21.07.17 Výzva k podání nabídek - Startovací byty Olešná - příloha 5 Stáhnout
21.07.17 Výzva k podání nabídek - Startovací byty Olešná Stáhnout
21.07.17 Výzva k podání nabídek - Startovací byty Olešná - příloha 1 Stáhnout
21.07.17 Výzva k podání nabídek - Startovací byty Olešná - příloha 2 Stáhnout
21.07.17 Výzva k podání nabídek - Startovací byty Olešná - příloha 4 Stáhnout
21.07.17 Výzva k podání nabídek - Startovací byty Olešná - příloha 3 Stáhnout
29.05.17 Výzva k podání nabídek - Hasičská zbrojnice Načeradec Stáhnout
29.05.17 Dodatečné informace č. 2 - Výstavba společenského domu Horní Lhota Stáhnout
29.05.17 Výzva k podání nabídek - Hasičská zbrojnice Načeradec - výkaz výměr Stáhnout
17.05.17 Dodatečné informace 1 - Výstavba společenského domu Horní Lhota Stáhnout
12.05.17 Výzva k podání nabídek - Výstavba společenského domu Horní Lhota Stáhnout
12.05.17 Výzva k podání nabídek - Výstavba společenského domu Horní Lhota - příloha č.1 Stáhnout
12.05.17 Výzva k podání nabídek - Výstavba společenského domu Horní Lhota - příloha č.4 Stáhnout
12.05.17 Výzva k podání nabídek - Výstavba společenského domu Horní Lhota - příloha č.3 Stáhnout
12.05.17 Výzva k podání nabídek - Výstavba společenského domu Horní Lhota - příloha č.2 Stáhnout
10.04.17 Dodatečné informace č. 1 - Dodávka žacího stroje a příkopového ramene Stáhnout
10.04.17 Výzva k podání nabídek - Dodávka žacího stroje a příkopového ramene - příloha č. 2 Stáhnout
10.04.17 Výzva k podání nabídek - Dodávka žacího stroje a příkopového ramene - příloha č. 1 Stáhnout
10.04.17 Výzva k podání nabídek - Dodávka žacího stroje a příkopového ramene Stáhnout
28.03.17 Výzva k podání nabídky - dodávka žacího stroje a příkopového mulčovacího ramene (dodatečné inf. č. 1 Stáhnout
21.03.17 Výzva k podání nabídky - dodávka žacího stroje a příkopového mulčovacího ramene (příloha č. 2 - tech Stáhnout
21.03.17 Výzva k podání nabídky - dodávka žacího stroje a příkopového mulčovacího ramene (příloha č. 1 - čest Stáhnout
21.03.17 Výzva k podání nabídky - dodávka žacího stroje a příkopového mulčovacího ramene Stáhnout
03.03.17 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce místní komunikace Podolská Stáhnout
03.03.17 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce místní komunikace Podolská - Příloha č. 2 (krycí list) Stáhnout
03.03.17 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce místní komunikace Podolská - Příloha č. 2 (rozpočet) Stáhnout
03.03.17 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce místní komunikace Podolská - Příloha č. 3 (průvodní zpráva) Stáhnout
03.03.17 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce místní komunikace Podolská - Příloha č. 3 (technická zpráva) Stáhnout
03.03.17 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce místní komunikace Podolská - Příloha č. 1 Stáhnout
27.09.16 Výzva k podání nabídek - Demolice objektu Horní Lhota - Dodatečné informace č. 2 Stáhnout
26.09.16 Výzva k podání nabídek - Demolice objektu Horní Lhota - Dodatečné informace č. 1 Stáhnout
16.09.16 Výzva k předložení nabídky - Demolice objektu Horní Lhota - výkaz k ocenění Stáhnout
16.09.16 Výzva k podání nabídek - Demolice objektu Horní Lhota Stáhnout
01.08.16 Výzva k podání nabídek - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V NAČERADCI Stáhnout
01.08.16 Výzva k podání nabídek - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V NAČERADCI - příloha č.1 Stáhnout
01.08.16 Výzva k podání nabídek - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V NAČERADCI - příloha č.2 Stáhnout
01.08.16 Výzva k podání nabídek - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V NAČERADCI - příloha č.3 Stáhnout
29.07.16 Výzva k podání nabídek - PROTIPOVODŇOVÁ A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V NAČERADCI - příloha č.1 Stáhnout
29.07.16 Výzva k podání nabídek - PROTIPOVODŇOVÁ A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V NAČERADCI Stáhnout
18.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC - Dodatečné informace č. 2 Stáhnout
13.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC - Dodatečné informace č. 1 Stáhnout
04.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC Stáhnout
04.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC - příloha č. 1 Stáhnout
04.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC - příloha č. 2 Stáhnout
04.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC - příloha č. 3 Stáhnout
04.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC - příloha č. 5 Stáhnout
04.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC - příloha č. 4 Stáhnout
04.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC - příloha č. 5 Stáhnout
04.07.16 Výzva k podání nabídek - ÚZEMNÍ PLÁN NAČERADEC - příloha č. 6 Stáhnout
22.06.16 Dodatečné informace č. 1 - ZTV Načeradec (projektová dokumentace) Stáhnout
22.06.16 Dodatečné informace č. 1 - ZTV Načeradec Stáhnout
15.06.16 Výzva k předložení nabídky - ZTV Načeradec (příloha) Stáhnout
15.06.16 Výzva k předložení nabídky - ZTV Načeradec (příloha) Stáhnout
15.06.16 Výzva k podání nabídek - ZTV Načeradec Stáhnout
10.06.16 Výzva k podání nabídek - Oprava kaple Zdiměřice Stáhnout
10.06.16 Výzva k podání nabídek - Oprava kaple Zdiměřice (příloha) Stáhnout
10.06.16 Výzva k podání nabídek - Oprava kaple Zdiměřice (příloha) Stáhnout
10.06.16 Výzva k podání nabídek - Oprava kaple Zdiměřice (příloha) Stáhnout
10.06.16 Výzva k podání nabídek - Oprava kaple Zdiměřice (příloha) Stáhnout
03.05.16 Oznámení výběrového řízení - Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce lesních cest Načeradec" (Příloha 3 Stáhnout
03.05.16 Dodatečné informace č. 1 - Rekonstrukce lesních cest Načeradec Stáhnout
02.05.16 Dodatečné informace č. 1 - Dodávka a montáž hydraulické plošiny Stáhnout
29.04.16 Oznámení výběrového řízení - Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce lesních cest Načeradec" Stáhnout
29.04.16 Oznámení výběrového řízení - Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce lesních cest Načeradec" (Příloha 1 Stáhnout
29.04.16 Oznámení výběrového řízení - Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce lesních cest Načeradec" (Příloha 2 Stáhnout
29.04.16 Oznámení výběrového řízení - Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce lesních cest Načeradec" (Příloha 2 Stáhnout
29.04.16 Oznámení výběrového řízení - Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce lesních cest Načeradec" (Příloha 3 Stáhnout
28.04.16 Výzva k podání nabídek - Dodávka a montáž hydraulické plošiny (Nezbytná dokumentace) Stáhnout
28.04.16 Výzva k podání nabídek - Dodávka a montáž hydraulické plošiny (Čestné prohlášení) Stáhnout
28.04.16 Výzva k podání nabídek - Dodávka a montáž hydraulické plošiny Stáhnout
06.04.16 Výzva k podání nabídek - Dodávka a montáž hydraulické plošiny Stáhnout
06.04.16 Výzva k podání nabídek - Dodávka a montáž hydraulické plošiny - dokumentace Stáhnout
15.03.16 Dodatečné informace č. 1 k akci "Oprava komunikace U Školky a Dlouhá" Stáhnout
09.03.16 Výzva k podání nabídek Oprava komunikace ulice U Školky a Dlouhá - Výkaz výměr Stáhnout
09.03.16 Výzva k podání nabídek Oprava komunikace ulice U Školky a Dlouhá Stáhnout
06.10.15 Výzva k podání nabídek - Oprava vodovodního řadu - slepý rozpočet řady Stáhnout
06.10.15 Výzva k podání nabídek - Oprava vodovodního řadu - slepý rozpočet přípojek Stáhnout
06.10.15 Výzva k podání nabídek - Oprava vodovodního řadu Stáhnout
16.09.15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - odborný lesní hospodář Stáhnout
24.07.15 Výzva k podání nabídky - "Územní plán Načeradec"- Dodatečné informace č. 1 Stáhnout
21.07.15 Výzva k podání nabídek ZTV Načeradec - IV. etapa Komunikace - dodatečné informace č. 2 Stáhnout
17.07.15 Výzva k podání nabídek ZTV Načeradec - IV. etapa Komunikace - dodatečné informace č. 1 Stáhnout
13.07.15 Výzva k podání nabídek ZTV Načeradec - IV. etapa Komunikace Stáhnout
13.07.15 Výzva k podání nabídek ZTV Načeradec - IV. etapa Komunikace - výkaz výměr Stáhnout
13.07.15 Výzva k podání nabídky - "Územní plán Načeradec" Stáhnout
13.07.15 Výzva k podání nabídky - "Územní plán Načeradec" - příloha 1 - krycí list Stáhnout
13.07.15 Výzva k podání nabídky - "Územní plán Načeradec" - příloha 2 - základní kvalifikační předpoklady Stáhnout
13.07.15 Výzva k podání nabídky - "Územní plán Načeradec" - příloha 3 - profesní kvalifikační předpoklady Stáhnout
13.07.15 Výzva k podání nabídky - "Územní plán Načeradec" - příloha 4 - ekonomická způsobilost Stáhnout
13.07.15 Výzva k podání nabídky - "Územní plán Načeradec" - příloha 5 - návrh smlouvy o dílo Stáhnout
13.03.15 Záměr městyse Načeradec na dodávku materiálu pro opravu hasičských zbrojnic Stáhnout
13.03.15 Rozpočet - hasičské zbrojnice Stáhnout
04.03.15 Oznámení o zrušení výběrového řízení "Revitalizace toku Horní Lhota Stáhnout
27.02.15 Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace - "Revitalizace toku Horní Lhota" Stáhnout
27.02.15 Výzva k podání nabídky "Revitalizace toku Horní Lhota" Stáhnout
18.02.15 Výzva k podání nabídek povodňové škody v Pravěticích Stáhnout
18.02.15 Výzva k podání nabídek povodňové škody v Pravěticích - výkaz výměr (oprava komunikace a propustku) Stáhnout
18.02.15 Výzva k podání nabídek povodňové škody v Pravěticích - výkaz výměr (oprava mostku) Stáhnout
18.02.15 Výzva k podání nabídek povodňové škody v Pravěticích - výkaz výměr (úprava koryta potoka) Stáhnout
18.02.15 Výzva k podání nabídek oprava komunikace v Načeradci Stáhnout
18.02.15 Výzva k podání nabídek oprava komunikace v Načeradci - výkaz výměr Stáhnout
04.09.14 Veřejná zakázka "Zateplení hasičské zbrojnice Načeradec, Vlašimská" Stáhnout
04.09.14 Veřejná zakázka "Snížení energetické náročnosti MŠ Načeradec" Stáhnout
13.08.14 Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce - Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec Stáhnout
12.08.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Rozhodnutí zadavatele Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Výzva a zadávací dokumentace Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 01 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 02 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 04 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 05 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 06 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 11 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 12 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 10 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 09 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 08 Stáhnout
17.07.14 Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec - Příloha č. 07 Stáhnout
01.04.14 Dodatečné informace č. 3 Stáhnout
26.03.14 Dodatečné informace 1 - Multifunkční dům Daměnice Stáhnout
17.03.14 Výzva k podání nabídky - Multifunkční dům Daměnice Stáhnout
14.03.14 Výzva k podání nabídky - Multifunkční dům Daměnice Stáhnout
15.08.13 Novostavba tribuny Načeradec - Dodatečné informace č. 3 Stáhnout
15.08.13 Novostavba tribuny Načeradec - Dodatečné informace č. 3 Stáhnout
13.08.13 Novostavba tribuny - dodatečné informace č. 2 Stáhnout
07.08.13 Novostavba tribuny Načeradec Stáhnout
07.08.13 Novostavba tribuny Načeradec Stáhnout
07.08.13 Oznámení o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku "Zateplení objektu Základní a mateřské škol Stáhnout
07.08.13 Písemná zpráva zadavatele - veřejná zakázka "Zateplení objektu Základní a mateřské školy Načeradec" Stáhnout
07.08.13 Novostavba tribuny Načeradec Stáhnout
31.07.13 Zateplení objektu Základní školy a mateřské školy Načeradec Stáhnout
30.07.13 Novostavba Tribuny Stáhnout
30.07.13 Novostavba Tribuny Stáhnout
30.07.13 Novostavba Tribuny Stáhnout
19.06.13 Investiční záměr Městyse Načeradec - Výstavba vodovodní sítě, děšťové a splaškové kanalizace Stáhnout
23.07.12 Výzva Stáhnout
29.06.12 Výzva Stáhnout
29.06.12 Výzva k předkládání nabídek Stáhnout
30.03.12 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Stáhnout
05.10.11 Výzva Stáhnout
14.07.11 Výběrové řízení - Odborný lesní hospodář Stáhnout
08.07.11 Výběrové řízení ředitel Stáhnout
06.05.10 Výběrové řízení - účetní Stáhnout
20.04.10 Vyhlášení veřejného výběrového řízení na nemovitost skladu č.p. 182 v k.ú. Načeradec, Stáhnout
20.04.10 Vyhlášení veřejného výběrového řízení na nemovitost skladu č.p. 182 v k.ú. Načeradec, Stáhnout
20.04.10 Vyhlášení veřejného výběrového řízení na nemovitost skladu č.p. 182 v k.ú. Načeradec, Stáhnout
20.04.10 Vyhlášení veřejného výběrového řízení na nemovitost skladu č.p. 182 v k.ú. Načeradec, Stáhnout
20.04.10 Vyhlášení veřejného výběrového řízení na nemovitost skladu č.p. 182 v k.ú. Načeradec, Stáhnout
19.04.10 Informace o zakázce "Výstavba vodovodních řadů Načeradec" Stáhnout
26.01.10 Výběrové řízení - účetní Stáhnout