Zdiměřice

Zdiměřice Rok založení osady není znám. Název je odvozen pravděpodobně z rodového jména zakladatele (Zdík, Zdirad). Pány obce jsou připomínáni rovněž rytíři Říšničtí z Říšnic. Historie této osady souvisí jednak s historií Řísnice a Slavětína, jednak byla ve vlivu a závislosti na panství Smilovy Hory. Zdiměřice roku 1912 byli osadou Slavětína, roku 1934 byla obec Slavětín rozdělena na: Slavětín – Řísnice a osada Zdiměřice.

Lidé se zde zabývali převážně dřevařením a pálením uhlí. Když tato práce nevynášela, věnovali se nějaký čas sklářství. Dodnes se nacházejí pozůstatky sklárny u myslivny při levé straně cesty od „Hvězdy“ ke Zdiměřicům na kraji lesa, než se přejde potok. V bývalém objektu ZD (při pravé straně od Řísnice) se nachází provozovna PILY.
Ve Zdiměřicích je dnes 7 trvale hlášených občanů.