Řísnice

Řísnice Řísnice je poprvé zmíněna v roce 1457, kdy zde sídlil Čeněk z Řísnice, rokycanský purkmistr. Řísničtí z Řísnice zde drželi majetek až do roku 1678, kdy ves prodali Jindřichu Chřepickému z Modliškovic, který ji spojil se sousedním Slavětínem a připojil k lukaveckému panství. Roku 1643 je připomínán rytíř Bohuslav Řísnický z Řísnice. Statek Řísnice v majetku Bohuslava Řísnického zahrnoval ves Řísnice se sedmi sedláky, jedním chalupníkem a pěti zahradníky. Dvě selská stavení a jedno chalupnické bylo pusté. V obci se uživil jeden tkadlec a jeden kovář. Rytíř Bohuslav Řísnický z Řísnice při souboji ve Vlašimské ulici postřelil z pistole rytíře Václava Dvoreckého z Načeradce, který následkem tohoto zranění zemřel. Ke sporu a souboji došlo v záležitosti výstavy piva ve Stojslavicích.

Řísnice V první polovině 18. století zahrnovala farnost Načeradec i Řísnici. Matrika v Řísnici byla založena po roce 1667. V roce 1701 vlastnila Slavětín Kristina Žofie Kühlmannseková, rozená z Allefeldu, původem z Holštýnska. Její příbuzný baron Karel Dieten, říšský příslušník, doslova vládl poddaným, vymáhal neobvyklé roboty, bil je, byl hrubý a vyhrožoval zabitím. Proto v roce 1703, v květnu, podali stížnost slavětínští a řísničtí poddaní krajskému úřadu v Kouřimi. Karel Dieten byl na příkaz českých místodržících zatčen. Z historie zemědělství - v roce 1960 zde bylo založeno družstvo, které se v roce 1963 spojilo se Slavětínem. V roce 1975 připadlo k Jednotnému zemědělskému družstvu Načeradec.

V Řísnici je dnes 42 občanů trvale hlášených, z toho 8 dětí.