Olešná

Olešná

Tato obec sousedí na jihu s Načeradcem.

Její základ tvořila nepravidelná náves, rozdělená nivou potoka na dvě části. Stála tu tvrz či dvůr, kde se v roce 1397 a počátkem 15. století připomíná v pramenech Jitka z Olešné, zvaná též Jitka Dluhomilová. V polovině 15. století, roku 1454 Olešnou drželi Přibík z Borovnice a v roce 1456 Zachař z Borovnice. V 16. století patřila krátce pánům z Cimburka. Od roku 1546 zde sídlil Zikmund Kába z Rybňan. V roce 1555 byla připojena k načeradeckému statku. Olešná

V první polovině 18. století zahrnovala farnost Načeradec Olešnou. Od roku 1629 vedl načeradecký děkan matriky. Pro Olešnou byl první matriční zápis zaznamenán v roce 1670.

V roce 1922 zde byly nalezeny mince v nádobě při kopání základů pro chlév usedlosti č.p. 1. Byly zde nalezeny dvě ražby kutnohorské mincovny z doby Václava II., které naznačují, že soubor byl zřejmě uložen již počátkem 14. století.

Olešná

V Olešné je dnes 42 trvale hlášených občanů, z toho 2 děti.