Daměnice

Daměnice

Původně Damijánice, podle osobního jména Damiján bývaly v XVI. XVII. století sídlem rytířů Jenšíků, kteří se dle rozličních svých sídel psávali z Ježova, z Radvanova a z Daměnic. Roku 1543 Jan Jenšík z Radvanova po shoření desek zemských vložil dědictví své půl dvoru v Daměnicích znovu do desek tak, jak to zboží již po 30 let byl držel a roku 1555 koupil od Oldřicha z Malovic i druhou část dvora a psával se odtud z Daměnic. Roku 1556 připomíná se i jeho syn Jan mladší Jenšík z Daměnic. Roku 1572 až 1589 seděl Martin Jenšík z Jěžova na Daměnicích a odkázal záduší Načeradskému 200 zl. Roku 1675 až 1700 držel druhou část toho zboží Václav Jenšík z Ježova. Téhož roku 1700 prodal Vilém Jenšík z Daměnice Ježova jeden díl Daměnic Hendrychu Myškovi ze Žlunic. Po smrti Hendrycha Myšky ze Žlunic prodala pozůstalá vdova Kateřina Ant. Myšková, rozená z Přichovic Daměnice panu Leopoldu Jakubovi, svobodnému pánu z Gerárdů, který je k panství načeradskému připojil.  Na sklonku patrimoniálních úřadů ( r.1848 ) náleželo z 56 zdejších čísel 9 k Římovské obci svobodnické, 20 se statkem Kamberským k panství Vožickému a ostatních 27 ke statku Načeradskému.

Daměnice

V čase novějších zřízena byla v Daměnicích jednotřídní škola, jejímž správcem byl pan Cyril Brázda. Zrušena byla v roce 1974 pro malý počet žáků. Posledním vyučujícím ředitelem byl pan Josef Lhoták, který také zastával různé veřejné funkce pro obec.

Nyní slouží škola pro pořádání různých společenských setkání. Od roku 2000 pořádá několik „obětavců“ oblíbená setkání důchodců. Od roku 1958 do roku 1965 a pak od roku 1969 až do roku 1973 zde hospodařilo Jednotné zemědělské družstvo, dnes Agrodružstvo Načeradec.

Od roku 1958 do roku 1965 a pak od roku 1969 až do roku 1973 zde hospodařilo Jednotné zemědělské družstvo, dnes Agrodružstvo Načeradec.

Daměnice

V obci provozuje svoji činnost firma Blanická truhlárna, která zaměstnává několik místních obyvatel. Jediným občanským sdružením v této obci je Sbor dobrovolných hasičů Daměnice které reprezentuje tuto obec na hasičských soutěžích v širokém okolí. Používají historickou stříkačku „Márovku“, novější PS8 a nyní PS12.

Dnes mají Daměnice 71 objektů a 93 obyvatel, z toho 12 dětí.