CZECH POINT

CZECH POINT funguje od 1. 11. 2008 i na Obecním úřadě v Načeradci!!!

Logo Czech Point Obecní úřad Načeradec zřídil od 1. 11. 2008 kontaktní místo "CZECH POINTu", službu, která umožní občanům na jednom místě získat po zaplacení požadované částky výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení osob, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) Předtím než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze pro vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Více o projektu CZ Point>>

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo žádá: anonymní žadatel
Co dostanete: úplný výpis z Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo Katastrální území a parcelní číslo nebo Katastrální území a číslo popisné
Webový portál registru: Otevřít>>
Kolik to bude stát: 100,- Kč/jedna stránka, 50,- Kč/každá další stránka
 

Výpis z obchodního rejstříku

Kdo žádá: anonymní žadatel
Co dostanete: úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČO (Identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: Otevřít>>
Registr ekonomických subjektů: Otevřít>>
Kolik to bude stát: 100,- Kč/jedna stránka, 50,- Kč/každá další stránka
 

Výpis ze živnostenského rejstříku

Kdo žádá: anonymní žadatel
Co dostanete: úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČO (Identifikační číslo organizace)
Webový portál registru:http://www.rzp.cz/ Otevřít>>
Registr ekonomických subjektů: Otevřít>>
Kolik to bude stát: 100,- Kč/jedna stránka, 50,- Kč/každá další stránka
 

Výpis z Rejstříku trestů

Kdo žádá: osoba s trvalým pobytem na území České republiky (nelze na základě plné moci)
Co dostanete: výpis z evidence Rejstříku trestů
Co musíte předložit: platný doklad totožnosti (musíte mít přiděleno rodné číslo)
Kolik to bude stát: pokud lze Vaši žádost vyřídit elektronicky, zaplatíte 50,- Kč

Výpis z bodového hodnocení osob

Kdo žádá: o výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.
Co dostanete: výpis z bodového hodnocení osob
Co musíte předložit: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
Kolik to bude stát: 100,-Kč/jedna stránka, 50,-Kč/každá další stránka