OBEC NAČERADEC JE ČLENEM Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Předseda: Ing. František Kučera, předseda SVOL

Co to je za organizaci?

Logo SVOLSVOL je dobrovolnou organizací majitelů a správců nestátních lesních majetků, která navrhuje konkrétní opatření k zajištění rovnováhy mezi všemi stránkami hospodaření v lesích a usiluje o respektování vlastnických práv. Obsahem naší činnosti je jednání s politiky a úřady, připomínkování legislativních předpisů, metodická a právní pomoc vlastníkům lesa, pořádání odborných seminářů a exkurzí s lesnickou tematickou, organizování společného prodeje dřeva a práce s veřejností. SVOL působí celostátně i regionálně, své zastoupení máme také v evropských organizacích vlastníků lesů.

Celková výměra lesních pozemků v České republice činí přibližně 2,6 mil. ha a mírně narůstá. Téměř 60 % plochy lesů je majetkem státu, což je pozůstatkem socialistické orientace republiky do roku 1989, kdy došlo ke změně společenského zřízení. Od tohoto období se započalo s návratem lesních pozemků do rukou původních vlastníků. V současné době naši členové obhospodařují třetinu výměry nestátních lesů, což činí 13 % výměry všech lesů v republice.

Naším krédem jsou zdravé a prosperující lesy i pro příští generace. Máme zcela legitimní zájem na tom, aby naše lesy byly obhospodařovány trvale udržitelným způsobem nejen v souladu s požadavky ochrany přírody, ale také s požadavky sociálními a ekonomickými. Jen takové lesy totiž mohou dlouhodobě v mnoha ohledech obohacovat naše životy a životní prostředí a být přírodním obnovitelným zdrojem materiálu a energie.

Kde získáte více informací?

Na internetových stránkách http://www.svol.cz/