Sbor pro občanské záležitosti

Pro potřeby vedení společenských událostí byl v obci ustanoven Sbor pro občanské záležitosti ve složení:

Načeradec, Olešná, Vorlíčková Marie,
Vračkovice: Švecová Martina,
Löblová Eva,
Trojanová Marie
Daměnice, Pravětice: Koubíková Jaroslava,
Paýrová Věra
Horní Lhota, Dolní Lhota, Dudová Marie
Novotinky:
Řísnice: Kříženecká Božena
Slavětín: Prokopová Jana

Aktivity tohoto sboru spočívají především v:
Blahopřání občanům u příležitostí jejich životních jubileií.
Pečlivě je dbáno na to, aby bylo poblahopřáno jubilantům od 70-ti let vždy po 5-ti letech.
Přeje se především zdravíčko a předávány jsou dárkové balíčky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 28. září 2007 byli na našem obecním úřadu přivítáni noví občánci:
Jana Bednářová, Načeradec
Patrik Kačena, Načeradec
Viktor Vender, Načeradec
Jakub Svoboda, Daměnice
Tereza Mlezivová, Načeradec
Lucie Ryšková, Daměnice
Aleš a Adam Kříženecký, Řísnice
Vítaní občánků 2007

Vítání občánků 2010

Vítání občánků

Sobota 2. října 2010 se stala pro nejmenší občánky a jejich rodiče s rodinnými příslušníky velmi důležitou událostí. Proběhlo„vítání občánků“. Ti nejmenší byli poprvé v životě na úřední půdě, v zasedací místnosti načeradské radnice.

Starosta oficiálně přivítal do řad občanů obce tyto občánky:         

Luděk Šindelář, Slavětín

Karolína Beladová, Načeradec

Jan Tomáš, Načeradec

Eva Ryšková, Daměnice

Tomáš Smetana, Načeradec

Dominik Vlasák, Načeradec

Nela Králová, Daměnice

Patrik Heřmánek, Pravětice.

Obec věnovala dětem malý dárek, pamětní knížku a květinu. Rodiče svým podpisem potvrdili rodičovský slib v pamětní knize. Starší děti všechny podarovaly básničkami a písničkami.

Závěrem starosta obce vyjádřil naději a přání opětovného setkání s rodiči u nového „vítání občánků“.

28.10.10Martina Švecová

Strana 1