Logo Mikroregion Blanik

Mikroregion BLANÍK – svazek obcí

Kraj Středočeský

IČ 70803889
Jana Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Cíl: celkový rozvoj mikroregionu, cestovní ruch
Počet obcí: 10
Předseda: Ing. Růžena Kučerová, starostka obce Louňovice pod Blaníkem
Místopředseda: Petr Mach, starosta obce Velíš
Místopředseda: Pavel Kronus, starosta obce Ostrov
Účetní: Marie Matoušková
Manažer: Ing. Eliška Švejdová
eliskasvejdova@mikroregionblanik.cz
722 941 925
Počet obyvatel: cca 3 800
Rozloha: cca 13004 ha


Obce v Mikroregionu Blaník:

Louňovice pod Blaníkem, Načeradec, Pravonín, Vracovice, Velíš, Ostrov, Hradiště, Kamberk, Kondrac, Miřetice

Mikroregion Blaník

Integrovaný projekt mikroregionu
Svazek obcí byl založen již v roce 2000, strategie však byla zpracována až v roce 2003. Zahrnuje 10 obcí soustředěných kolem Blaníku. Rozkládá se v jižní části okresu Benešov při hranicích okresu. Zpracovatelem strategie je ing. akad. arch. I. Tichá a kolektiv.


BLANÍK – strategické cíle:


I. návštěvnicky atraktivní území

zlepšení turistické infrastruktury
zlepšení značení v krajině, propagace a marketingu produktů cestovního ruchu
péče o památky
zvýšení krajinářského faktoru


II. území atraktivní k trvalému pobytu

rozvoj bydlení
dobudování technické infrastruktury
zajištění obnovy a trvalé údržby silniční sítě
zlepšování života na vesnici zkvalitňováním občanské vybavenosti
zlepšení kvality životního prostředí a trvalá péče o něj


III. podnikatelsky atraktivní území

stabilizace tradiční a zemědělské výroby
rozvoj aktivit s předpokladem růstu, vznik nových pracovních míst
rozvoj malého a středního podnikání
využití areálu, vnik nových podnikatelských lokalit


IV. území se zdravým sociálním rozvojem a sociální komunikací

podpora regionální kultury
optimální rozložení služeb ve zdravotnictví a sociální sféře
zajištění přístupu občanů k informacím