Rozloha obecních lesů je 199,37 ha.

Podle posledního finančního ocenění jejich hodnota je 60 mil. Kč. Tím se stávají největším majetkem obce. Majetkem, který je k disposici pro požadavky veřejné správy obce, které budou stále náročnější danými zákony EU.

Obecní lesy jsou schopny přispět na investice nemalým podílem a to nepřetržitě při zachování jejich současné hodnoty.

Jejich charakteristika po stránce biologické a taxační je taková, že většinou jde o vitální porosty s převažujícím postupem do mýtního věku.

Nelze při tomto hodnocení opomenout moudrost předchozích generací, které tento majetek vytvořily.

Způsob hospodaření je výslovně maloplošný, kde těžební činnost probíhá přednostně v předmýtních porostech a jak je známo, nevyhnul se ani prudký nástup kůrovcových a větrných kalamit. Zřejmě však díky zmíněné vitalitě a v případě kůrovce zvýšené pozornosti jeho likvidace všemi osvědčenými prostředky, bylo dotčeno několik porostů v nevelkém rozsahu.

Takto vedené hospodaření je časově náročnější a pracnější, což není problém. Při každoročním slušném čistém zisku je těženo 37-50 % etátu, tj. roční podíl stanovené těžby lesním hospodářským plánem na 10 let. Pozitivní je i to, že vytěžené dříví neleží dlouho na skládkách.

Výhled hospodaření je nastaven do budoucna tak, aby porosty procházely neustále ozdravnými zásahy s cílem na zlepšení kvality, využitím světlostních přírůstů.

Je velmi žádoucí zachovat geneticky dobré porosty využitím přirozeného zmlazení. Zákonem stanovené množství listnáčů samozřejmě musí být respektováno.

Lesy – to je chlouba Vaší obce a při tomto přístupu k hospodaření budou předány příštím generacím v takovém stavu, v jakém byly současnou generací převzaty.