Konopiště

Hrad KONOPIŠTĚ byl založen jako gotická pevnost po vzoru francouzských kastelů koncem 13.století, biskupem TOBIÁŠEM Z BENEŠOVA. Postupem času se na Konopišti vystřídalo mnoho šlechtických rodů, mezi jinými ŠTERNBERKOVÉ, HODĚJOVŠTÍ Z HODĚJOVA, VRTBOVÉ Z VRTBY a LOBKOWITZOVÉ. V roce 1887 koupil panství arcivévoda FRANTIŠEK FERDINAND D'ESTE a přebudoval Konopiště na velkolepé sídlo budoucího císaře. Zámecké místnosti byly vybaveny muzeálními sbírkami, jejichž základ pochází z tzv. modenského dědictví.


Z Načeradce pojedete směr Vlašim – Benešov (cca 33 km). Odtud dále asi 2,5 km pěšky po značené cestě přes zámecký park


Více informací:
http://www.zamek-konopiste.cz/index.php?jaz=CZE&ID=0