NAČERADEC

Středočeský kraj, okres Benešov

Roku 1848 panství Načeradec, kraj Kouřimský. V latinských textech Naczeratha, Naczeradecium; v německých Natzehradetz.


V krásné hornaté krajině asi půl hodiny chůze od památné hory Blaník se rozkládá obec Načeradec, které patří mezi nejstarší v kraji mezi Blaníkem a Táborem. Zakladatelem je vladyka a vůdce Načerat, který je připomínán již roku 1126 jako posel knížete Soběslava císaři Lotharovi. Načerat padl 25. dubna 1142 v bitvě u hory Vysoké, blíže nynější Kutné Hory. Potomci Načeratovy se zvali Vítkové a používali jmen dle svých sídel tak jako Vítek z Prčice roku 1169.


Románská část kostela sv. Petra a Pavla je asi z r. 1120 a první písemná zpráva o chrámu se nachází v  kronice kláštera Želivského ze dne 19. února 1184, kdy byla v kostele v Načeradci vystavena rakev opata Želivského – Gotšalka. Vedle kostela stojí jako pozůstatek opevnění kostela stará bašta z r. 1278, která je proměněna ve zvonici. Na této baště visí krásný zvon z r. 1512 vážící 15q.


V Načeradci je jedna z nejvzácnějších českých pamětihodností, takzvaný Načeradský misál. Je na pergameně folio ozdobně psaný a pochází ze 13. století. V kostele je románská kruchta, varhany z r. 1660, dále pak křtitelnice – výtečné kovářské dílo z roku 1585, původní mramorová tumba, na které je vystaven oltář, obraz sv. Kateřiny na tvrdém prkně malovaný asi z r. 1360. Barokní zámek byl postaven roku 1734 a radnice 1738. V této době bylo postaveno i třináct kapliček Křížové cesty a socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí u zámku.


Načeradec,
Jedno z nejstarších obcí v kraji pod Blaníkem.

1126 Vladyka a vůdce Načerat je připomínán co posel knížete Soběslava k císaři Lotharovi.
1140 Vlivem Načerata je uveden na český stolev Vladislav II. (17.února).
1142 25. dubna umírá Načerat v bitvě u hory Vysoké nedaleko Kutné Hory. Potomci Načeratovi se zvali Vítkové a z toho rodu vyšli slavní pánové z Rožmberka. Vítek z Načeradce byl strýc známého z dějin Záviše z Falkensteina (1276).
1184 18. února 1184 umírá v Louňovicích opat Želivský – Gotšalk a 19. února bylo v chrámu sv. Petra a Pavla jeho tělo vystaveno a sloužena mše sv.
1178 Ve starém misálu je připomínán rod Šelmberků, kteří vystavěti dali hradbu kolem kostela a baštu (zvonice). Toto opevnění sloužilo hlavně k obraně proti Branivorům. Zbudovali tvrz Podolí, na které se usídlili. V erbu Šelmberků je sviní hlava.
1442 Načeradec koupil rytíř Mikuláš z Lípy.
1543 2. října 1543 zemřel Zdeněk Trčka z Lípy bez potomků.
1548 Kupuje Načeradec a panství Přech Dvořecký z Olbramovic.
1620 Rytíř Vilém Dvořecký nechal udělat v kostele rodinnou hrobku. Rod Dvořeckých byl poslední českou šlechtou na Načeradci.
1682 Od tohoto roku je Načeradec v držení vrchnosti cizozemské, která pohrdá a necítí s poddanými, pohrdá jejich rodem i jazykem.