TECHNICKÉ SLUŽBY VLAŠIM

Společnost podniká v oblasti svozu komunálních odpadů včetně svozu nebezpečných odpadů, tříděného odpadu a provozování sběrného dvora nebezpečných odpadů. Tyto služby provádíme pro občany a podnikatele Vlašimi a dalších 45 obecních úřadů a 51 přidružených obcí. Od roku 1996 se odpad ukládá na skládku v Trhovém Štěpánově, původní skládka ve Ctiboři se průběžně rekultivuje. Tříděný a nebezpečný odpad je předáván odběratelům k dalšímu zpracování.

Adresa: K Borovičkám 1732
258 01  Vlašim
Tel / Fax: 317842277, 317842540
E-mail: techsluzby@iol.cz
Více informací na: www.tsvlasim.cz


EKOSO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

Nabízíme zneškodňování ostatních odpadů včetně komunálních a azbestových skládkováním. Provádíme odběr a přepravu nebezpečných odpadů. Zpracováváme biologické odpady kompostováním. Nabízíme možnost odběru odpadů i od občanů. Poradenský servis.

Adresa: Lhotská 372
257 63  Trhový Štěpánov
Telefon: +420 317 851 654
Fax: +420 317 851 654
E-mail: ekoso.odpady@tiscali.cz

Otevírací hodiny:
Pondělí 7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Úterý 7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Středa 7:30 - 11:00 11:30 - 16:00
Čtvrtek 7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Pátek 7:30 - 11:00 11:30 - 15:00